Followers: TQ

Carian Dalam Laman ini

11 January, 2012

Keputusan

Keputusan

Semua maklum
yang didakwa
yang mendakwa
Tuhan mengetahui
jika pengakuanmu palsu
bertaubat lebih baik.

CNM, 9/1/12, 18.16pm
BBB

No comments:

Post a Comment