Followers: TQ

Carian Dalam Laman ini

10 July, 2016

Kemenangan

Kemenangan itu
tanpa gagal
mematuhi
syariat
Ilahi.

Kemenangan itu
mampu
melafazkan syahadah
saat dijemput
kembali.

CNM

No comments:

Post a Comment